Krijg ik een aanwezigheidscertificaat nadat ik een cursus vervolledigd heb?

Jazeker. Aan het einde van iedere cursus moet je een klein examen afleggen dat bestaat uit meerkeuzevragen. Deze meerkeuzevragen zou je gemakkelijk moeten kunnen beantwoorden wanneer je de cursus gevolgd hebt. Je moet minstens 60% op deze toets halen alvorens je je aanwezigheidscertificaat krijgt. Herkansen is hierbij steeds mogelijk.