GESPECIALISEERD ADVIES VOOR OPTIMALE ZORG ZONDER DOORVERWIJZING!

In sommige gevallen is doorverwijzing van een patiënt naar een gespecialiseerde kliniek absoluut noodzakelijk. Maar wat doe je als de eigenaar niet wenst om doorverwezen te worden? Of je een patiënt hebt waarbij je niet zeker bent over de volgende stap in de diagnostiek? Of wanneer je niet weet hoe bepaalde labo resultaten te interpreteren? Of wanneer je niet beschikt over voldoende tijd om extra opzoekwerk te verrichten en je je afvraagt of de behandeling die je wil starten nog steeds de meest geadviseerde behandeling is?

In deze gevallen kan OnlineVetTraining je helpen door:

  • Te adviseren bij diagnose/behandeling/opvolging van complexe inwendige geneeskunde gevallen*
  • Hulp te bieden bij de interpretatie van diverse labo resultaten
  • Te antwoorden op algemene inwendige geneeskunde vragen
  • Te helpen bij het opstellen van algemene behandeling protocols

* Online consultaties zijn NIET geschikt voor patiënten die klinisch niet stabiel zijn. Indien ik van oordeel ben dat de patiënt beter wordt doorverwezen naar een gespecialieerde kliniek zal ik dit melden zonder hiervoor enige kost aan te rekenen.

Hoe werkt het?

Je stuurt een email met alle gegevens over het dier (signalement, anamnese, bevindingen op lichamelijk onderzoek, labo uitslagen, evt beeldvorming) naar geert@onlinevettraining.com.

Ik neem het volledige dossier door en geef vervolgens via email en/of telefoon een uitgebreide uiteenzetting van mijn bedenkingen, alsook een gedetailleerd advies wat betreft verdere diagnostiek/opvolging/behandeling. Je mag dit verslag verwachten binnen maximaal 48 uur.

Ik werk meestal via email in plaats van telefoon, omdat ik het erg belangrijk vind dat jij en de eigenaar een volledig uitgeschreven verslag krijgen en dat de prijzen van de consulten betaalbaar blijven. Wil je echter ook graag via de telefoon overleggen (in dit geval krijg je ook een uitgeschreven verslag), dan is dat mogelijk aan een iets hogere prijs.

Belangrijk: hoe vollediger het dossier, hoe beter ik je kan helpen!

Prijs eerstelijns klinieken:

OPGELET: op 1 januari 2021 worden de prijzen aangepast

Standaard consultatie* (enkel email): 39 euro + BTW
Standaard consultatie* (telefoon + uitgeschreven verslag): 54 euro + BTW

Uitgebreide consultatie** (enkel email): 54 euro + BTW
Uitgebreide consultatie** (telefoon + uitgeschreven verslag): 70 euro

Controle consultatie/opvolging***: 20 euro + BTW

Prijs spoed- en verwijsklinieken:

Prijs per 15 minuten: 18.75 euro + BTW****

OPGELET: Online Vet Training factureert rechtstreeks aan de dierenarts (dus niet aan de eigenaar). Hoe de kosten verder worden doorgerekend aan de eigenaar, bepaalt de dierenarts zelf.

* Standaard consultatie: betreft doorgaans gevallen met acute klachten, waarbij geen lange medische voorgeschiedenis aanwezig is.
** Uitgebreide consultatie: betreft complexe gevallen met een lange en/of complexe medische voorgeschiedenis en/of aanwezigheid van meerdere problemen.
*** Controle consultatie/opvolging: betreft verdere opvolging na het eerste consult op voorwaarde dat het gaat om hetzelfde geval, dezelfde aandoening en er maximum 6 maanden zit tussen het eerste consult en het opvolgingsconsult.
**** Gezien de gevallen uit spoed-en verwijsklinieken vaak heel wat complexer zijn, reken ik voor deze consulten een kost per 15 minuten. Ik kan vooraf een inschatting maken van de tijd die ik ga nodig hebben voor een case en wat de kost ongeveer zal zijn, zodat je daarna zelf kan beslissen of je alsnog wil verder gaan met de consultatie.