Online Veterinary Training and Courses - Geert Paes

Geert Paes, DVM, Diplomate ECVIM-ca

Meer weten? Bekijk het CV.

Geert Paes, DVM, Dip-ECVIM-ca, oprichter en lesgever OVT

In 2006 studeerde ik af als dierenarts aan de faculteit diergeneeskunde in Gent, België. Hier vervolledigde ik vervolgens een 1-jarig Small Animal Rotating Internship, gevolgd door een 3-jarig Residency in Small Animal Internal Medicine. Tussen 2010 en 2012 bleef ik aan deze faculteit verder werken als klinisch assistent inwendige geneeskunde kleine huisdieren.

Naast het diagnosticeren en behandelen van complexe gevallen, doorverwezen uit de algemene praktijk, en het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek, bestond een groot deel van mijn job aan de universiteit uit het onderwijzen van studenten diergeneeskunde en het geven van bijscholingen aan dierenartsen.

Aangezien ik ook gepassioneerd was door reizen, legde ik in 2009, in mijn vrije tijd, een 2-jarige opleiding tot reisbegeleider af. Tijdens een reis doorheen Nepal, ontmoette ik mijn Canadese man. Eind 2012 verhuisde ik naar Vancouver, Canada, waar ik eerst mijn Belgisch diploma diergeneeskunde moest valideren door het afleggen van de `American National Board` examens. Daarna heb ik, omwille van de geboorte van ons zoontje, een korte studiepauze ingelast en heb ik gedurende 2 jaar gewerkt in een eerste lijnspraktijk (South Burnaby Veterinary Hospital). Eind 2015 heb ik terug de switch gemaakt naar een spoed-en doorverwijskliniek (Vancouver Animal Emergency and Referral Centre) en in 2017 heb ik vervolgens de examens van de European College of Veterinary Internal Medicine (companion animals) succesvol afgelegd. Daarna werkte ik als specialist verder in een doorverwijskliniek nabij Vancouver (Boundary Bay Veterinary Specialist Hospital).

Helaas werd ik eind 2017 ernstig ziek en kamp ik ook vandaag nog met fysieke beperkingen. Na een jaar volledig uit te zijn geweest ben ik eind 2018 terug van start gegaan enerzijds met de opstart van Online Vet Training en anderzijds met telemedicine consulting (dierenartsen telefonisch en via email bijstand verlenen bij de opwerking van moeilijke gevallen) voor Veterinary Answers, Evidensia NL en Velab nv. Sinds kort werk ik ook een aantal dagen per maand in een doorverwijskliniek (Hart van Brabant - Evidensia, Waalwijk, NL).